Motorcykelklubbar med rätta inställningen

Det är inte lätt att vara en motorcykelklubb med hederlig verkamhet idag. Den relativt lilla klicken av kriminella klubbar förstör ryktet för alla motorcykelklubbar och det blir närapå problematiskt att vara medlem i en. Egentligen så är det det gemensamma intresset i att åka och sköta motorcykel som är det gemensamma i de flesta motorcykelklubbar. De som träffas där och är medlemmar vill ha ett utbyte med andra människor med samma intresse, och kanske göra landsvägsturer och resor gemensamt på somrarna.Motorcykelklubbar kan arrangera gemensam resa

Det är under den ideella intresseorganisationen Sveriges Motorcyklister(SMC) som de flesta av Sveriges motorcykelklubbar samlas. Mer än 300 klubbar är anslutna och det finns ett tjugotal distriktsorganisationer. Det är SMC som driver motorcykelfrågor på politisk nivå som en förbindelse mellan motorcykelklubbar och myndigheter. Dessutom håller SMC ett öga på områden som trafiksäkerhet, försäkringar, utbildning och konsumenträtt ur motorcykelperspektiv. SMC är i sin tur medlem i MC-rådet och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande(NTF) och är representerat i den internationella motorcykelfederationen Fédération Internationale de Motocyclisme.

När motorcykelklubbar fungerar som bäst

Motorcykelklubbar kan i sin allra mest lyckade form vara en träffpunkt för människor som har intresse i själva fordonet och i att köra det, men som också bara vill kunna träffa andra människor i ett givet sammanhang. Motorcykelklubbar erbjuder lokaler som vilken hobbyverksamhet som helst, där det värnas om god stämning och trevliga umgängesformer. De ska se till att gemenskap och sammanhållning blir en naturlig del av klubbarnas anda, så att medlemmarna känner sig som hemma. När olyckor är framme på vägarna så finns det en fond som SMC har inrättat. Den kan den drabbade söka bidrag från till den vård och rehabilitering som blir nödvändig efter en trafikolycka. Denna fonden går runt med hjälp av donationer och annat överskott, samt genom att en krona från varje medlemsavgift flyter över i den. För lässugna motorcykelåkare utkommer medlemstidningen MV-Folket sju gånger om året med berättelser och tips till de som älskar motorcykel.