Kvinnor som åker motorcykel

Det finns studier som belägger att kvinnor som åker motorcykel är lyckligare än de som inte åker. De känner sig över linje nöjdare med hela sina liv, påstås det, och motorcykelklubbar med stark kvinnonärvaro landet över bestyrker studien. Kvinnor på motorcykel är en växande trendAtt åka motorcykel har sedan länge en stämpel av att vara frihetssträvande och vara lite radikalt. Det är ett par av filmens klassiker som bidragit till att ge motorcykeln dessa epitet: ”Easy Rider” med Peter Fonda, Jack Nicholson och Robert Redford, och ”The Wild One” med Marlon Brando. Huvudpersonerna i de här filmerna är människor som bryter mot konventioner och går sina egna vägar.

Förändringar som ger kvinnor bättre chanser att klara motorcykelkörkort

Att kvinnor gillar motorcyklar behöver väl egentligen inte tematiseras mer än att män gör detsamma. Men det finns försvårande omständigheter som gjort att just kvinnor på motorcyklar dykt upp som tema på sistone.
Statistiken har under många år visat upp att kvinnorna har haft svårare att ta motorcykelkörkort än männen. På teorin har de varit starka, men på uppkörningen har många färre klarat provet än männen. Undersökningar har gjorts av Statens väg- och trafikforskningsinstitut(VTI)för att ta reda på vad detta kan bero på och det har blivit uppenbart att det faktum att kvinnorna i genomsnitt är kortare än männen ställer till besvär i en situation som uppkörning.

Vid uppkörningen används nämligen inte den egna motorcykeln, och den som kommer till insats är ofta en aning för stor för många kvinnor. Detta leder till en osäkerhetskänsla och det är svårare att kontrollera fordonet. Just de delar av provet som har med manövreringar att göra har visat sig vara mycket svårare för kvinnor än män. Nu införs det förenklande regler för kvinnor som tar motorcykelkörkort, om förhoppningsvis balanserar ut skillnaderna mellan män och kvinnor i en uppkörningssituation. I framtiden kommer fokus på uppkörningen för motorcykel snarare att ligga på trafiksäkerheten än på manöverprov. De flesta olyckor med motorcykel sker i kurvor och inte i krypfart, så detta är säkert en vettig förändring.